Våre ansatte

Elisabeth Hagen

Kurskoordinator-våtrom

Gunhild Johansen

Key Account Manager

Hanne Heggelund

Regnskapsansvarlig

Johnny M. Fredriksen

Styreleder

Linda Wessel Nybrott

Key Account Manager

Morten Hofstad

Fagansvarlig-våtrom

Ola Deinboll

Daglig Leder

Terje Velvin

Key Account Manager

Eskild Freibu

Juridiske kurs

Instruktør

Renate Ravna Johansen

HEA - Salgskonsulent Fagbrev

Instruktør

Halvdan Rokstad

Sertifisert opplæring

Instruktør

Heidi Buvang

Barne- og ungdomsarbeider

Instruktør

Jan Otto Ottesen

PBL, våtrom, asbest, fagbrev-tømrer

Instruktør

Otto Waale

ADK, VA og sertifisert opplæring

Instruktør

Rita Utnes

Sertifisert opplæring, og stillas

Instruktør

Stephan Mejdell

Asbest fagansvarlig, og asbest instruktør

Instruktør

Tor-Birger Pettersen

ADK, VA, Arbeidsvarsling og sertifisert opplæring

Instruktør