Norsk Fagutdanning leverer kurs og opplæring over hele landet

Vi har bred spisskompetanse innen utvikling av kurs og levering av etter- og videreutdanning til bygg- og anleggsmarkedet, men har også lang og bred erfaring/kunnskap innenfor andre kurs- og opplæringsområder som: Fagbrev, helse og sosial, HMS, sikkerhet og dataopplæring.

Om Norsk Fagutdanning

Vi er Norges største og eneste landsdekkende leverandør av ADK1 kurs.
Det stilles strenge krav til alle som driver med anlegg, drift og kontroll på VA ledningsnettet i Norge.
Mange Norske kommuner krever at ADK1 kompetansen må kunne  dokumenteres i forkant av alle jobber som skal utføres på deres ledningsnett og inngår ofte som en vesentlig del av anbuds dokumentasjonen.
Vi har spesialtilpasset flere vann & avløps kurs rettet mot konsulenter, ingeniører, saksbehandlere i kommunen etc.

Aktuelt