MENY
MENY
Gå til innhold

Stillaskurs over 9 meter - Teori

Målgruppe

Alle personer og bedrifter som bygger eller endrer på stillas, og alle som har ansvar for oppsetting, nedtaking, utvidelse, kontroll og endring av stillaser med høyde over 9 meter.

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

 • Trestillaser.
 • Rør- og koplingsstillaser.
 • Systemstillaser.
 • Knekkestillaser.
 • Rullestillas.
 • Bukkestillas og/eller hengestillas med oppheng.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Innhold i Stillaskurs over 9 meter

 • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
 • Tillatte belastninger.
 • Vindforankring.
 • Kontroll av stillas.
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
 • Skriftlig eksamen 4 timer. (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker).

Teoriundervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning over fire dager. Det legges opp til noe gruppe-oppgaveløsning pr. kursdag.
Praksisundervisningen gjennomføres med fullt utstyrt undervisningsbil for stillaskurs på egnet bygg/byggeplass, ved forespørsel.

Et fullverdig stillaskurs er på 108 timer, fordelt på henholdsvis 36 timer teori (1 uke) og 72 timer praksis (2 uker).
For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:
 • Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og
 • Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

Dokumentasjon av praksis

 1. Du gjennomfører 2 uker (72 timer) praksis på kurs hos oss.
 2. Du gjennomfører 1 uke (36 timer) praksis på kurs hos oss, og arbeidsgiver dokumenterer 1 uke (36 timer) praksis i bedrift på eget godkjent praksisskjema.
 3. Arbeidsgiver dokumenterer 2 uker (72 timer) praksis på eget godkjent praksisskjema.

Praksisskjemaet sendes til oss i Norsk Fagutdanning. Når praksisskjema er godkjent, utstedes godkjent sertifikat for stillasbygging til kursdeltaker.

Pris for Stillaskurs over 9 meter - Teori

Se påmeldingsskjema under.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet