Trenger du sjekklister for trykkavløp?

Sjekklister for trykkavløp er et supplement til tidligere utgitt rapport om trykkavløp. De skal lette kommunens arbeid i vurderingen av når trykkavløp kan og bør benyttes.

Norsk Vann har tidligere gitt ut rapport . Ønske om og behov for sjekklister kom som innspill i prosessen med utarbeiding av denne rapporten, men det var ikke rom for utarbeidelse av mer materiell innenfor prosjektrammen. Sjekklister er derfor utarbeidet som et separat prosjekt i etterkant, finansiert av Miljødirektoratet, organisert gjennom Enebakk kommune og Norsk Vann.

Sjekklistene er basert på rapport 225/2017 og er ment å være et verktøy i planlegging av trykkavløpssystem for å gjøre innledende vurderinger av om metoden er aktuell for konkrete prosjekt, avdekke og systematisere problemstillinger knyttet til etablering, drift og vedlikehold, grensesnitt mellom privat og offentlig eierskap, tekniske utfordringer og muligheter, hvordan trykkavløp skal vurderes opp mot andre løsninger, fleksibilitet ved utvidelser og endringer i et område.

Sjekklistene er tilgjengelige i Norsk Vanns bokhandel. De er gratis å laste ned som separat fil. De følger også automatisk med når du laster ned rapport 225/2017.