Store beløp skal investeres innen skole- og utdanningsbygg

Det er Oslo, Akershus og Hordaland som har de største planlagte investeringene per innbygger i kommende femårsperiode. Disse fylkene investerer i snitt over 33 tusen kroner per innbygger.

De totale investeringene innen dette segmentet gir en gjennomsnittlig investering per innbygger på 22. 480 kroner. Det er Oslo, Akershus og Hordaland som har de største planlagte investeringene per innbygger i kommende femårsperiode. Disse fylkene investerer i snitt over 33 tusen kroner per innbygger. Oppland og Hedmark er det området med klart lavest investeringer per innbygger. Her er det planlagt investeringer for henholdsvis 9000 og 10 000 kroner per innbygger i samme femårsperiode.

Oslo / Akershus er det område med klart størst investeringslyst innen skole- og utdanningsbygg. Nær 43 milliarder kroner skal investeres her de neste fem årene, noe som utgjør nær 40 prosent av de totale planlagte investeringene. Til sammenligning investerer Hordaland for over 17 milliarder kroner, Trøndelag nær 12 milliarder kroner, og Rogaland litt over 10 milliarder kroner.

Ser vi på type byggeprosjekt i dette segmentet, utgjør nybygg alene en andel på 73,2 prosent. Tilbygg/utvidelser utgjør en andel på kun 11,3 prosent, mens rehabilitering utgjør en andel på 15,5 prosent. Andelen av tilbygg og rehabilitering er noe større de første to årene, noe som trolig betyr at denne andelen øker etter hvert som vi kommer nærmere byggeåret.

Tallene er hentet fra Byggfakta Live databasen og utgjør et totalgrunnlag fra 1094 prosjekter, hvor 542 prosjekter er innen nybygg, 223 er tilbygg og 329 er rehabiliteringsprosjekter. Dette gir et gjennomsnitt på kr. 108 millioner pr prosjekt, men hvor nybyggene er klart størst.

Kilde: byggfakta.no