Nye kurs fra høsten 2016 Juridiske kurs

Fra høsten 2016 har vi startet opp med juridiske kurs som Styrearbeid, Offentlige anskaffelser, oppsigelse og kontraktsrett.

Krav og ansvar for næringslivet blir bare større og mer, og vi ser at behovet for kompetanseheving innenfor det juridiske er økende.

Fra høsten 2016 har vi dermed laget nye kurs innenfor følgende kategorier:

Grunnkurs i Anskaffelsesregelverket Offentlige anskaffelser

Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser. Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse. Få mer info om kurset og steder vi planlegger kurs her.

Grunnleggende kontraktsrett

Dagskurs for de innenfor offentlig og privat sektor som har å gjøre med avtaleinngåelse og/eller med gjennomføring og avslutning av avtaler. Få mer info om kurset og steder vi planlegger kurs her.

Opphør av arbeidsforhold

Dagskurs for alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid. Få mer info om kurset og steder vi planlegger kurs her.

Styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskap

Sitter du i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, så er dette kurset essensielt for å gjøre den beste jobben som styremedlem og for å forstå rekkevidden av det juridiske ansvaret du tar på deg for selskapets økonomi, strategiarbeid og regnskapsmessige forhold. Få mer info om kurset og steder vi planlegger kurs her.

Foredragsholder er Eskild Freibu, juridisk embetseksamen fra UIT, advokat MNA og master of managment fra Handelshøgskolen BI. Han har mange års undervisningserfaring med kursing av både offentlige og private virksomheter og er fast tilknyttet Norsk Fagutdanning som kursholder innen juridiske kurs. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med forretningsjus og styrearbeid som spesialitet, og har spesialeksamen i Aksjeselskapsrett fra universitetet i Bergen.