Opphør av arbeidsforhold

Er du daglig leder, har personalansvar eller arbeider med personalspørsmål, er dette kurset for deg. Vi tar for oss de største utfordringene ved permitteringer, oppsigelse, nedbemanning eller avskjed.

Nye permitteringsregler fra 1 juli 2016 er også et sentralt tema i dette kurset.

Foredragsholder Eskild Freibu vil lede dere trygt gjennom denne kursdagen. Eskild er advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Han er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet, og har lang erfaring som foredragsholder over hele Norge.