Lekeplassinspeksjon og sikkerhetsarbeid – LISA

Vår felles utfordring – Trygg lek på norske lekeplasser

Barn skal få utvikle seg, mestre nye situasjoner og lære. Barn skal få leke. Det skjer ikke uten et skrubbsår eller noen blåmerker iblant, sånt hører med. Men mer alvorlige ulykker bør vi ikke tolerere! Med dette kurset tar vi for oss om trygg lek, trygge lekeplasser og trygge lekeapparater.

Kurset er bygget opp i fire forskjellige moduler: 

3-timers kurs for assistenter og barne-og ungdomsarbeidere som jobber med lekeplasser i det daglige. En-dags kurs for rektorer eller styrer ved skoler og barnehager, to-dagers kurs for de som har driftsansvar på lekeplasser og tre-dagers kurs for de som har ansvar for sikkerhetskontroll og hovedettersyn av lekeplasser i egen virksomhet.