Arbeidsvarsling 1, 2 og 3

Kurs i arbeidsvarsling (håndbok N301) er viktig for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg. Det kreves dokumentasjon som skal kunne fremvises på arbeidssted på forlangende. Mangler dette blir arbeidet stoppet til dokumentasjon er på plass. Ta kurs 1, kurs 2 og kurs 3 hos Norges ledende landsdekkende leverandør. Vi følger opp og passer på at ditt sertifikat er gyldig, da varigheten er 5 år.

Ta kontakt med oss dersom du trenger kurs raskt, og det ikke er satt opp kurs i nærheten av deg snarlig. Så skal vi se hva vi kan få til.