ADK1 og Vann & avløp

Norsk Fagutdanning er Norges største og eneste landsdekkende leverandør av ADK 1 kurs. Det er strenge krav til alle som driver med Anlegg Drift og Kontroll på VA ledningsnettet i Norge. Norsk Vann krever at ADK 1 kompetansen må dokumenteres i forkant av alle jobber og er en viktig del av anbuds dokumentasjonen.

Vi har spesialtilpasset flere Vann & avløps kurs rettet mot konsulenter, ingeniører, saksbehandlere i kommunen etc.

Se oversikt nedenfor hva vi kan tilby innenfor ADK1 Sertifisering og Vann & avløp