ADK 1 – Resertifisering

Et ADK 1 Sertifikat har en gyldighetsperiode på 6 år. For å fornye dette, må det gjennomføres en to dagers re-sertifisering. Kurset går igjennom siste viktige endringer i alle delmålene. For alle som har ADK 1 Sertifikat eldre enn 6 år, eller andre som trenger å oppdatere sin ADK kompetanse. Kurset får veldig gode tilbakemeldinger fra deltagere som sier de lærer mye nytt og viktig. ADK 1